guide_a7_main

Faculty and Staff

Professor Associate
Professor
Lecturer/Assistant
Professor/Full-
time Lecturer
Assistant
Liberal Arts and Support Areas/Sciences Kyoko Chinami
Seiji Suzuki
Keiko Yanai
Muneyoshi Yoshinaga
Masaki MORIYAMA
Yumi Rikitake  
Fundamentals of Nursing Tamie Honda Orie Abe Yoshie Kotegawa
Hiromi KURODA
Mayuko Utsunomiya
Chiharu TANAKA
Sakiko NAKAHIRA
Yuko FUKUMOTO
Shiho Tanaka
Yuriko Azuma
Growth and Development Nursing Narumi Ooshige
Miyuki NAGAMATSU
Sayuri Ishiyama
Tomoko Goto
Eriko Matsunaka Azusa Shimazaki
Makiko HASHIMOTO
Gerontological and Chronic Care Nursing Toshiko Himeno
Mitsue Nakamura
Eiko Yamana Kimie Harada Tae Yamauchi
Koji YAMAMOTO
Health Promotion and Home Healthcare Nursing Jun Okamura
Hiromi Kobayashi
Chie Norikoshi
Akemi Chihara
Ayako TANABE
Mari Ueno
Kana AOKI
Yumie KANAMORI
Mental Health Kiyomi Takahashi Tomoko Hojo Naoki ARIYASU
Critical Care and Disaster Nursing Yoshie Yamase Tomoko Uemura
Junko Hamamoto
Ayako Fukushima Yuki Sonoda
International Nursing (Tomoko Uemura)
Lourdes Herrera Cadillo
Satomi OGAWA
Naoko SUGAWARA (Mayuko Utsunomiya)
Continuing Nursing Education Center. (Yoshie Yamase) (Junko Hamamoto) Sadami Kiyosue
Nobuyuki KOIKE
(Yuki Sonoda)
Research Center for International Programs and Services (Muneyoshi Yoshinaga)
(Mitsue Nakamura)
(Masaki MORIYAMA)
(Tomoko Uemura)
(Lourdes Herrera Cadillo)
(Satomi OGAWA)
(Naoko SUGAWARA) (Mayuko Utsunomiya)
(Azusa Shimazaki)
(Makiko HASHIMOTO)